Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

This is SunRain Plone Theme

Navigation

You are here: Home / Documents / Papers and comments / DGTA_DGLV documents / BCAA/Exemptions/FCL/ 2020 -01

BCAA/Exemptions/FCL/ 2020 -01

An important communication from our National Airspace authority concerning licences exemptions

Mevrouw, Mijnheer,

 

Gelieve als bijlage de ontheffing (exemption) te vinden die moet toelaten om de vervaldata van bevoegdverklaringen, certificaten, toelatingen en andere deadlines mbt vliegvergunningen te verlengen. Deze ontheffing heeft betrekking op de vliegvergunningen en de medische certificaten van de volgende  categorieën van luchtvaartuigen (vliegtuig, helikopter, ballon en zweefvliegtuigen) Je kan alle documenten terugvinden op onze webpagina https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus. Ik bereik met deze mail maar een beperkt aantal organisaties. Mag ik vragen aan de KBAC om deze info verder te verspreiden aan  zijn leden, ook in het Franstalige landsdeel.

 

Ik begrijp dat er vele vragen zullen rijzen over de uitvoering van deze ontheffing.  We bereiden daarom in de volgende dagen nog een communicatie voor (NL en FR) die we aan alle piloten zullen sturen. Voorlopig zullen we het echter moeten stellen met een Engelse tekst. Eventuele vragen mag u naar mij of Julian Fantauzzo (adres in cc) sturen.

 

Maatregelen voor de nationale ballonvergunningen, ULM en de paramotoren moeten via een KB geregeld worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt.

 

Het eventueel uitstel van de publicatie van de BFCL en de SFCL regelgeving door de Commissie ligt ook nog ter discussie. Ik hoop jullie in de komende dagen hier ook meer duidelijkheid over te kunnen geven.

 

 

Mvg,

Philippe D'Homme

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Madame, Monsieur,

 

Veuillez trouver en annexe la mesure dérogatoire (exemption) qui doit permettre de prolonger les dates d'expiration des qualifications, certificats, approbations et autres délais concernant les licences de pilotage. Cette mesure dérogatoire concerne les licences de pilotage et les certificats médicaux pour les catégories d’aéronefs suivants (avion, hélicoptère, ballon et planeurs). Vous trouverez tous les documents sur notre page web https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus. Avec cet e-mail, je n'atteins qu'un nombre limité d'organisations. Puis-je demander à la KBAC de diffuser ces informations à ses membres, également dans la partie francophone du pays.

 

Je comprends que de nombreuses questions se poseront quant à la mise en œuvre de cette mesure dérogatoire. Nous préparerons donc une autre communication (NL et FR) dans les prochains jours que nous enverrons à tous les pilotes. Pour le moment, cependant, il s'agira d'un texte anglais. Vous pouvez m'envoyer toute question à moi ou à Julian Fantauzzo (adresse en cc).

 

Les mesures relatives aux licences nationales de ballons, l'ULM et paramoteurs doivent être réglementées par un arrêté royal. C'est en cours d'élaboration.

 

Le report éventuel de la publication des règlements BFCL et SFCL par la Commission est également en cours de discussion. J'espère vous apporter plus de clarté à ce sujet dans les prochains jours.

 

Cordialement,

Signé Philippe D'Homme